עיצוב לדפוס - PRINT

עיצוב מארז מעטפה וכרטיס דיסק און קי לחודש הלאום - חטיבת החינוך, קק"ל